Извличане на знания от данниИзвличане на знания от данни

Извличането на знания от данни е процес на откриване на смислени зависимости, повтарящи се образци (patterns), тенденции и аномалии в големи масиви от данни, съхранявани в складове, чрез използване на техники и алгоритми от областта на машинното обучение, разпознаването на образи, статистиката, невронните мрежи и визуализацията на данни.

Data mining представлява процес на анализ на съхраняваните бази данни в посока на извличане нова полезна информация чрез разкриване на дълбоките и скрити взаимоотношения между на пръв поглед неизвестни и несвързани една с друга величини. Важна негова особеност е че той осигурява възможност за обработка на многомерни масиви и извличане на многомерни зависимости като същевременно автоматично разкрива изключителните ситуации - данни и случай не включващи се в общите закономерности. Data mining анализа автоматически прави хипотези за разкриване на зависимости между различни компоненти и параметри. Работата на аналитиците, които се занимават с тези системи се свежда до проверка и доуточняване на получените хипотези. Появата на Data mining е свързана с необходимостта от усъвършенстване на техниките за запис и съхранение на данните, които обобщават труда на хиляди хора в колосални потоци от информация в най-различни области. Като с времето е станало ясно, че без продуктивна обработка на данните се правят никому ненужни извадки. Нуждата в развитието на съвременните технологии от такава преработка на данните може да се обобщи в следното:

Цени за изработка на интернет сайт
Уеб дизайн Бургас
Интернет приложения
Array
Предлагаме готови интернет приложения за агенции за недвижими имоти, сайтове на хотели, интернет портали, новинарски сайтове, електронни магазини с всички познати видове разплащане. Интернет сайтовете се предлагат в различни ценови категории, функционалност, със стандартна или уникална визия.
Мобилни appl Фейсбук
Array
Разработваме мобилни проложения и приложения за успешни фейсбук кампании. За добрата визуализация на разработени от нас сайтове на различни разделителни способности, включително за мобилни устройства, смартфони, таблети, прилагаме responsive web design.
SEO, оптимизиране на сайт
Array
Оптимизация на сайт е завършен продукт, който предлагаме. Гарантираме успех в Google, Yandex. Пакетът се състои в одит, технологична оптимизация на сайта, информационна структура, добавяне на необходими блокоге в дизайна, създаване на уникално съдържание, социални мрежи. Резултат: Вашият уебсайт  печели за вас.
Кампании в социални мрежи
Array
Успешни кампании в социални мрежи са комбинация от умело подбрана аудитория и интригуващо поднасяне на материали, доверие на потребителите на Интернет към виртуалната институция.
Оптимизация на сайтове за имоти
Array
Изработените от нас сайтове за недвижими имоти се отличават с уникална визия, съобразена с новите технологии и стандарти, технологично оптимизирани - със заложена технологична оптимизация, заемат  първи места в резултатите от търсене в Яндекс и Google.
Уеб дизайн
Array

Уеб дизайн е цялостният процес на изработка на интернет сайт - от първата среща с клиента до грижата за сайта, след като той е онлайн в уеб пространството.  Нашата философия е професионализъм.

Newsletter

Грижим се за това, нашите клиенти да имат информация за нови технологии, методики и възможности в Интернет. Така те правят по-ефективен онлайн бизнес, което е наша основна грижа. Нашата връзка с клиентите е базирана на доверие, често се превръща в приятелство, което започва с приключилата изработка на интернет сайт. За да знаете и вие какво се случва с нас щв ви изпращаме нашите новини на e-mail адреса, който въведете по-долу
Колко месеца има в една година?
Въведете отговор:  
Запознат съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта!
За да можете да изпратите тази форма трябва да декларирате, че сте запознати и сте съгласни с общите условия за ползване на сайта!

Запознат съм с Условията за съхранение и обработка на личните данни предоставени през тази форма и съм съгласен с тях.
За да можете да изпратите тази форма трябва да декларирате, че сте запознати и сте съгласни с Условията за съхранение и обработка на личните данни предоставени през тази форма!


Яндекс.Метрика